tham-dinh-ve-sinh

Quy trình chuẩn thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật

Các bước tiến hành thẩm định vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm nghiệm mẫu thành phẩm

Đây là quy trình đầu tiên để có thể tiến hành kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm(ATTP). Đối với mẫu thực phẩm nào cũng cần có mẫu thành phẩm mang về để tiến hành phân tích, kiểm nghiệm chặt chẽ. Là việc thực hiện các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn. Tùy từng sản phẩm mà yêu cầu các chỉ tiêu có sự khác nhau.

Lập hồ sơ công bố chất lượng và nộp tại cơ quan có thẩm quyền

  • Sau khi có kết quả mẫu thành phẩm, cơ quan chức năng sẽ lập tức công bố hồ sơ công bố công bố chất lượng sản phẩm bao gồm:

   + Bản công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP.

   + Bản thông tin chi tiết sản phẩm.

   + Kết quả kiểm nghiệm thực phẩm  trong vòng 12 tháng.

   + Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề  hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Có thể bạn quan tâm:

   + Kế hoạch kiểm soát chất lượng Kế hoạch giám sát định kỳ .

   + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với đối tượng phải cấp)

   + Mẫu nhãn sản phẩm

   + Nội dung nhãn phụ sản phẩm.

   + Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh

tham-dinh-ve-sinh

Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ và công bố cũng như xử phạt nếu có vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Doanh nghiệp phải theo dõi, bổ sung, sửa đổi và giải quyết kịp thời những vấn đề gặp phải trong quá trình thẩm định hồ sơ. Thời gian chỉnh sửa càng kéo dài, đồng nghĩa với việc sản phẩm của doanh nghiệp sẽ chưa được phép lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ cạnh tranh tiếp cận người tiêu dùng và chiếm lĩnh thị trường.
  • Nếu trong trường hợp có vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, doanh nghiệp,cơ sở kinh doanh sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt, đồng thời xử lí tiêu hủy số lượng thực phẩm bẩn đó.