thuc-an-chan-nuoi

Quy trình Công bố thông tin Thức ăn chăn nuôi

Công bố thông tin thức ăn chăn nuôi là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi công bố các thông tin liên quan đến sản phẩm (theo đúng yêu cầu pháp luật) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy trình, hồ sơ, thủ tục công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Quy trình

Để công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của thức ăn chăn nuôi với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Đánh giá hợp quy). Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để công bố hợp quy.

Việc đánh giá hợp quy có thể thực hiện theo 2 hình thức:

 1. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi tự đánh giá hợp quy
 2. Cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến thức ăn chăn nuôi thuê tổ chức chứng nhận được chỉ định đánh giá hợp quy. Với hình thức này, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Đăng ký công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương.

Hồ sơ công bố thông tin sản phẩm

1. Đối với sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc

a) Sản phẩm sản xuất trong nước: 

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;
 2. Hợp đồng thuê, gia công thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê, gia công tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;
 3. Tiêu chuẩn công bố áp dụng, văn bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của sản phẩm;
 4. Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng và trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận;
 5. Mẫu của nhãn sản phẩm.

b) Sản phẩm nhập khẩu:

 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;
 2. Một trong các giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) hoặc giấy chứng nhận tương đương.
 3. Bản thông tin sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất cung cấp (thành phần nguyên liệu, công dụng, hướng dẫn sử dụng; chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 4. Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn phụ của sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;
 5. Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn của sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế hoặc tổ chức công nhận khu vực hoặc phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận;
 6. Mẫu của nhãn sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất cung cấp.
 7. Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực.
thuc-an-chan-nuoi

2. Đối với sản phẩm thức ăn bổ sung

a) Sản phẩm sản xuất trong nước

 1. Đơn đề nghị công bố thông tin sản phẩm
 2. Các giấy tờ khác tương tự như hồ sơ công bố thông tin thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc sản xuất trong nước.

b) Sản phẩm nhập khẩu

 1. Đơn đề nghị công bố thông tin sản phẩm
 2. Các giấy tờ khác tương tự như hồ sơ công bố thông tin thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc nhập khẩu

Trình tự công bố thông tin thức ăn chăn nuôi

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) thẩm định hồ sơ và công bố thông tin sản phẩm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.