cong-ty-xa-thai-sai-luat

Quy trình khởi kiện công ty sa thải sai luật

Quy trình khởi kiện công ty xa thải sai luật: Căn cứ theo quy định tại Điều 125 Bộ Luật lao động năm 2019 người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật sa thải trong trường hợp sau đây:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Nếu người sử dụng lao động thực hiện việc xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động trái quy định tại các điều 123,124,126 Bộ luật lao động và điều 30 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì được coi là xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải trái pháp luật.

Người lao động có thể tiến hành khiếu nại về kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Nếu người lao động bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải là không thỏa đáng thì người bị kỷ luật sa thải làm đơn khiếu nại đến người sử dụng lao động, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

cong-ty-xa-thai-sai-luat

Quy trình khởi kiện công ty sa thải trái quy định của pháp luật:

Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết. Tuy nhiên, đối với tranh chấp hợp đồng lao động do xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải.

Người khởi kiện phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ lao động giữa hai bên, sự việc đang tranh chấp và nộp kèm theo đơn khởi kiện, các tài liệu, chứng cứ gồm:

  • Giấy tờ thân nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân,..)
  • Hợp đồng lao động;
  • Quyết định kỷ luật sa thải;
  • Biên bản họp kỷ luật sa thải;
  • Tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc xử lý kỷ luật sa thải của người sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.

Người khởi kiện có thể gửi/nộp đơn khởi kiện cùng các tài liệu trên đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ tiến hành thụ lý

Trên đây là Quy trình khởi kiện công ty xa thải sai luật. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các ván đề pháp lý về lao động, sa thải sai luật vui lòng liên hệ với các luật sư Lao Động của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.