thu-hoi-no-qua-toa-an

7 bước thu hồi nợ qua tòa án

Thu hồi nợ qua tòa án có thể hiểu là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được tiến hành theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định nhằm thực hiện các bạn án, quyết định về việc thu hồi nợ, tranh chấp về vấn đề thanh toán theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Khi ra quyết định, bản án thì tòa án có trách nhiệm chuyển ra quyết định, bản án này kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ tài sản, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có liên quan cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thi hành án. Theo quy định tại luật thi hành án dân sự trình tự, thủ tục thi hành án dân sự nói chung và thi hành án đòi nợ được thực hiện ở cơ quan thi hành án như sau:

Bước 1: Ra quyết định thi hành án đòi nợ

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động hoặc khi có yêu cầu thi hành án thì ra quyết định thi hành án. Thời hạn ra quyết định thi hành án như sau

Tối đa 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được quyết định, bản án của tòa án đối với phần bản án, quyết định sau: hình phạt tiền, truy thu tiền, án phí, lệ phí tòa án, tài sản thu lợi bất chính; trả lại tiền hoặc tài sản cho đương sự; tịch thu vật chứng, tài sản để xuống công quỷ hoặc tiêu hủy; thực hiện các khoản thu khác cho nhà nước

Ngay sau thời điểm ra quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Tối đa 3 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được quyết định về việc giải quyết phá sản của tòa án

Tối đa 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự về việc thi hành án.

Có thể bạn quan tâm Thủ tục thu hồi nợ A > Z

Bước 2: Gửi quyết định về thi hành án

Sau khi ra quyết định thi hành án đòi nợ thì cơ quan thi hành án gửi cho viện kiểm sát cùng cấp trong thời gian 3 ngày làm việc. Đối với quyết định cưỡng chế thi hành án, ngoài việc kiểm soát thì cơ quan thi hành án phải gửi ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cơ quan tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

Bước 3: Thông báo về thi hành án

Cùng với việc gửi quyết định thi hành án cho viện kiểm sát cùng cấp thì cơ quan thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ. Ngoài quyết định thì một số văn bản sau cũng phải thông báo: giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án. Trường hợp cần ngăn chặn đường sự tao tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh thì việc thông báo này phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc. Cơ quan thi hành án có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để thông báo: niêm yết công khai; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; gửi thông báo bằng văn bản.

Có thể bạn quan tâm Luật sư thu hồi nợ là ai? Luật sư thu hồi nợ giỏi cần có những yếu tố nào?

Bước 4: Xác minh điều kiện thi hành án

Việc xác minh điều kiện thi hành án được chia làm hai trường hợp như sau:

Nếu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án: chấp hành viên phải thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Nếu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo yêu cầu: trong trường hợp đương sự mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng vẫn không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án thì có thể yêu cầu chấp hành viên thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của mình. Việc yêu cầu chấp hành viên hỗ trợ xác minh điều kiện thi hành án cần được lập thành văn bản trong đó liệt kê tất cả các biện pháp mà người có yêu cầu đã áp dụng mà không có kết quả và nộp kèm theo tài liệu, chứng cứ

thu-hoi-no-qua-toa-an

Bước 5: Thi hành án đòi nợ

Theo quy định của luật thi hành án dân sự thì người thi hành án trong thời hạn 10 ngày được tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án, thời hạn được tính bắt đầu từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo hợp lệ về quyết định thi hành án. Người phải thi hành án được tự nguyện thi hành quyết định thi hành án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo hợp lệ. Nếu người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án thì chấp hành viên có quyền áp dụng các biện pháp để bảo đảm cho việc thi hành án như phong tỏa tài sản hạn chế mọi giao dịch pháp lý liên quan đến tài sản, tạm giữ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản. Khi áp dụng các biện pháp này, chấp hành viên cần đưa ra quyết định bằng văn bản nêu rõ lý do và biện pháp áp dụng. Khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án đòi nợ, tuy rằng người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không thực hiện quyết định thi hành án thì bị cưỡng chế. Hình thức thi hành án bằng biện pháp cưỡng chế còn có thể được chấp hành viên áp dụng khi quyết định hay bản án của tòa án có quy định. Việc tổ chức cưỡng chế phải được thực hiện trong các ngày làm việc bình thường trong khoảng thời gian bắt đầu từ 06.00 đến 22.00. Không được cưỡng chế thi hành án trong các ngày nghỉ, ngày lễ mà chính phủ quy định trong thời gian từ 22.00 đến trước 06.00 ngày kế tiếp của các ngày làm việc bình thường và có thể trong một số trường hợp đặc biệt mà lực địch.

Có thể bạn quan tâm Thu hồi nợ pháp lý là gì? Tại sao nên lựa chọn hình thức trên

Bước 6: Thanh toán tiền thi hành án

Việc thanh toán tiền, tài sản khi người phải thi hành án tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án hay bị đưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án đều được chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nhất là các chi phí thi hành án và tiền để người thi hành án giao nhà là nơi ở duy nhất

Sau khi đã trừ hai khoản trên thì số tiền thi hành án được chi trả cho tiền cấp dưỡng; tiền lao động, tiền lương, các khoản trợ cấp theo quy định của bộ luật lao động; tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của bộ luật dân sự. Tiếp theo là tiền án phí và cuối cùng là các khoản phải thi hành khác theo quyết định, bản án của tòa án. Trong trường hợp quyết định thi hành án được thi hành cho nhiều người, trong cùng một hàng thứ tự ưu tiên thanh toán thì những người được thi hành án sẽ được thanh toán dựa trên 1.000.000.000 lệ số tiền mà họ được thi hành án. Trong trường hợp số tiền thi hành án thu được từ quyết định cưỡng chế, thi hành án bắt buộc thì việc thi hành án cho nhiều người được ưu tiên cho những người đã có yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế. Những người được thi hành án còn lại được thanh toán số tiền còn lại theo quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán. Sau khi hoàn thành hết tất cả nghĩa vụ thanh toán tiền để thực hiện quyết định thi hành án thì số tiền còn lại từ việc thanh lý tài sản sẽ được trả cho người phải thi hành án. Trong trường hợp giải quyết phá sản thì việc thanh toán tiền thực hiện quyết định thi hành án được thực hiện theo thứ tự quy định pháp luật về luật phá sản. Trong trường hợp việc bán tài sản cầm cố thế chấp hoặc bán tài sản theo quyết định, bản án áp dụng biện pháp kê biên tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì số tiền thu được sau khi trừ các chi phí về thi hành án được ưu tiên thanh toán cho các nghĩa vụ được đảm bảo.

Có thể bạn quan tâm TẠO LẬP CHỨNG CỨ ĐỂ THU HỒI CÔNG NỢ NHƯ THẾ NÀO?

Bước 7: Kết thúc thi hành án

Việc kết thúc thì anh án được diễn ra khi có một trong các quy định sau:

Quyết định của cơ quan thi hành án về việc trả đơn yêu cầu thi hành án

Quyết định của cơ quan thi hành án về việc đình chỉ thi hành án

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình trong quyết định thi hành án

Trên đây là Quy trình thu hồi nợ qua tòa án. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các vấn đề pháp lý về thu hồi nợ, thu hồi nợ xấu, thu hồi tài sản thế chấp vui lòng liên hệ với các luật sư của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.