Hoạt động đầu tư thông qua Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp: Hiện nay, hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đã và đang rất phổ biến tại Việt Nam và được thực hiện qua một loại tài khoản đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, để thực hiện việc đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng đều liên quan đến các giao dịch thu, chi để chuyển vốn, rút vốn giữa nhà đầu tư và dự án được đầu tư thông qua Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp/gián tiếp. Theo quy định hiện hành, có hai hình thức đầu tư chính là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUA TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP

Việc tác động đến dòng vốn khi đầu tư được thực hiện qua các tài khoản đầu tư trực tiếp, tài khoản đầu tư gián tiếp sẽ tùy trường hợp cụ thể như sau:

tai-khoan-dau-tu-nuoc-ngoai

1. Góp vốn đầu tư vào Việt Nam thông qua Tài khoản đầu tư trực tiếp

Góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đơn vị tiền tệ nào?

Theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam, căn cứ trên mức vốn đầu tư ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Việc góp vốn đầu tư này của nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đều phải được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Vậy tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì?

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định.

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để góp vốn đầu tư

Khi nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hay được định nghĩa là Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn để thành lập, quản lý doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam) cùng tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh. thì được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hay đồng Việt Nam, tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi.

*Lưu ý khi mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

Căn cứ trên loại ngoại tệ được chọn để thực hiện góp vốn đầu tư thì các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được phép mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ tương ứng để thực hiện góp vốn đầu tư. Trừ trường hợp vay nước ngoài bằng loại ngoại tệ khác thì được mở thêm tài khoản tương ứng tại ngân hàng được phép.

Sau khi đã hoàn tất việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, các bên có thể tiến hành các giao dịch thu, chi thông qua tài khoản này để thực hiện quá trình đầu tư trực tiếp của mình.

Quá trình chuyển vốn ra nước ngoài thông qua tài khoản đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi xảy ra các trường hợp sau:

– Giải thể doanh nghiệp được đầu tư;

– Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp được đầu tư;

– Giảm vốn đầu tư; hoặc

– Kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định.

Khi xảy ra một trong các trường hợp trên, nếu Nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển vốn thì phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

2. Góp vốn đầu tư vào Việt Nam thông qua Tài khoản đầu tư gián tiếp

Hoạt động đầu tư gián tiếp là gì?

Có thể hiệu hoạt động đầu tư gián tiếp là những loại hình đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài không tham gia trực tiếp quá sâu như hoạt động đầu tư trực tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài có nhiều hình thức đầu tư gián tiếp khác nhau, các loại hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức sau đây:

– Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

– Góp vốn, mua, bán cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) và thị trường chứng khoán niêm yết và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

– Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.

– Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

• Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (không trực tiếp tham gia quản lý) trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

• Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Cách mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư gián tiếp nêu trên, nhà đầu tư phải mở một tài khoản đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép.

“Ngân hàng được phép” trên đây được hiểu là những loại hình ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Lưu ý khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản đầu tư gián tiếp, trường hợp muốn mở một tài khoản tương ứng khác thì phải thực hiện các thủ tục đóng tài khoản và chuyển toàn bộ số dư từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.

Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đơn vị tiền tệ gì?

Theo quy định mọi hoạt động vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài không thể thực hiện các giao dịch với đồng ngoại tệ trực tiếp ngay trên tài khoản đầu tư gián tiếp.

Do đó, khi muốn chuyển vốn về nước ngoài thì nhà đầu tư được sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và sau đó mới chuyển ra số tiền ngoại tệ ấy ra nước ngoài.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến Tài khoản vốn đầu tư xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.