ceo-efox

Lê Chung

“Tôi rất ấn tượng với phong cách làm việc của các luật sư LTT và Các Cộng Sự. Chuyên nghiệp và năng động, họ đã giúp tôi các vấn đề hành lang pháp lý cho doanh nghiệp của tôi”