Nguyen-Huong

Nguyễn Thị Thu Hương

“Tôi đánh giá cao đội ngũ luật sư của LTT & Các Cộng Sự, sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp của LTT & Các Cộng Sự rất quan trọng đối với một công ty đa ngành như chúng tôi…”