luat-su-tran-minh-dung
Trần Minh Dũng
Luật sư Dũng có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư, viễn thông, đất đai, bất động sản, thu hồi công nợ và giải quyết tranh chấp. Luật sư Dũng đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các công ty liên doanh trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và bất động sản. Luật sư Dũng giữ trọng trách là Trưởng chi nhánh LTT & Lawyers tại khu vực miền Trung.
Contact Me
(+84) 938 546 768 / (+84) 905 783 785
dung.tran@lttlawyers.com

MY STATISTIC

Giải quyết tranh chấp 97%
Đại diện thu hồi công nợ 96%
Lao động và Việc làm 95%
Viễn thông- Internet 90%
Quản trị và Tuân thủ 89%

Tiểu Sử:

Luật sư Dũng có hơn 16 năm kinh  nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, bất động sản, thu hồi công nợ và giải quyết tranh chấp.

Trước khi trở thành Trưởng chi nhánh LTT & Lawyers khu vực miền Trung, Luật sư Dũng đã từng làm việc cho MBLand (Quảng Nam); Gtel Mobile (Beeline Đà Nẵng); Ericsson (Hồ Chí Minh); và Văn phòng Công chứng Phước Nhân.

Luật sư Dũng tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Huế (2005); Học viên tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (2008); Quản trị hành chính (2007); Nghiệp vụ đấu thầu (2008).

Hội viên chuyên nghiệp:

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Đà Nẵng

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh