Tư Vấn Thủ Tục Thôi Quốc Tịch

Tư Vấn Thủ Tục Thôi Quốc Tịch

Hỏi: Chào Công ty, tôi là người Việt Nam nhưng đã định cư ở Úc 4 năm và vẫn còn hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi muốn thôi quốc tịch Việt Nam, Công ty có thể tư vấn giúp tôi không?

Đáp:  Về việc thôi quốc tịch Việt Nam của bạn, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

1/ Bạn muốn thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Úc thì bạn phải không thuộc các trường hợp sau đây:

(i) Đang nợ thuế đối với Nhà nước;

(ii) Đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam mà Cơ quan thuế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ nợ có văn bản yêu cầu chưa cho người đó thôi quốc tịch Việt Nam thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không giải quyết cho việc thôi quốc tịch Việt Nam;

(iii) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

(iv) Đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án;

(v) Đang bị tạm giam chờ thi hành án;

(vi) Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng;

(vii) Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; và

(viii) Việc thôi quốc tịch Việt Nam làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

2/ Hồ sơ thôi quốc tịch và các tài liệu còn thiếu được liệt kê theo bảng dưới đây:

  1. Đơn xin thôi quốc tịch;
  2. Bản khai lý lịch;
  3. Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam;
  4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp không quá 90 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ;
  5. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc đảm bảo cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này HOẶC nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài;
  6. Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;
  7. Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phụ vụ trong lực lưỡng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, cho thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục vụ chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy xác nhận do thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không

***LƯU Ý: nếu bạn không thường trú ở trong nước thì không nộp các tài liệu e,f,g.

3/ Bạn phải nộp 3 bộ hồ sơ tại:

  1. Sở Tư pháp nơi cư trú nếu bạn cư trú tại Việt Nam, trường hợp này là Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc
  2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nếu bạn ở nước ngoài, trường hợp này là Cơ quan đại diện Việt Nam ở Úc.