Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp – Chuyện Của Ai?

Công ty Thông tin Doanh nghiệp: Ngày 25/07/2016 vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa ra Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và hàng loạt quận huyện liệt kê 77 dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng. Đây là một đơn vị đầu tiên của thành phố công khai các dự án dạng này để người dân biết, tránh bị lừa khi mua nhà mà không có thông tin về tài chính của dự án. Sau khi thông tin được đăng tải, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HOREA) phản hồi ánh sáng của công ty thông tin này có tác dụng tức thì, thị trường bất động sản, thị trường ốc đối mặt với hàng hóa khó khăn. Ổ đĩa có nghiệp vụ kêu oan vì thực hiện thủ tục giải chấp hoặc có dự án chỉ chấp nhận một số khối trong toàn bộ dự án. Cơ quan lãnh đạo

cong-bo-thong-tinn nhận định “ Đối với bất động sản, dự án nào cũng được chấp nhận và được vay tức là xếp loại khátốt, có khả năng trở lên” và mong muốn  “Một khi đã công bố rộng rãi, chúng tôi mong đợi chất lượng lượng chính xác thông tin, toàn diện, phân loại cụ thể, tránh gây nhầm lẫn và đánh đồng hoạt động thế chấp dự án tại ngân hàng với hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật ”.

Vậy doanh nghiệp cần tự minh bạch thông tin hay để cơ quan nhà nước công bố và kêu oan? Trước tiên để trả lời câu hỏi này, cần nhìn vấn đề, công ty khai báo thông tin này là nghĩa vụ của ai.

Nghĩa vụ báo cáo hay nghĩa vụ công khai minh bạch

Theo Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải khai báo thông tin về thành lập và hoạt động, đồng thời phải chịu trách nhiệm về trung tâm thực thi, chính xác trong các bản kê khai hồ sơ và báo cáo (Điều 8 và Điều 33). Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ công bố thông tin kỳ (Điều 108), công bố thông tincong-bo-thong-tin-2trong bất thường (Điều 109). Còn lại với phần cổ phần công thức, luôn phải công khai thông tin (Điều 171). Nhìn chung các thông tin cần phải công bố công khai chủ yếu về cơ bản thông tin về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu danh sách, quản lý máy công ty, báo cáo tài chính,… .vv Hình thức công bố chủ yếu thông tin là trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trên cổng thông tin của Sở giao dịch chứng khoán dịch và ban chứng khoán nhà nước.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày, doanh nghiệp phải thực hiện hàng tá báo cáo theo từng chuyên ngành quản lý của cơ quan nhà nước như báo cáo về lao động cho Sở Lao động thương binh xã hội, cho cơ quan bảo hiểm xã hội, báo cáo về đầu tư đối với doanh nghiệp hoạt động theo luật đầu tư, báo cáo tài chính, báo cáo thuế đối với cơ quan quản lý thuế nhà nước… vv

Ngoài ra, từng lĩnh vực chuyên môn hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, các dịch vụ báo cáo các hoạt động số trong lĩnh vực chuyên ngành này cũng được yêu cầu như báo cáo về việc sử dụng thông tin tài nguyên , báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn thông, báo cáo giám sát môi trường kỳ, .. vv

Như vậy ở đây rõ ràng về mặt pháp lý, doanh nghiệp có nghĩa vụ khai báo thông tin theo luật doanh nghiệp và chuyên ngành luật có thể. Việc công khai thông tin được hiểu là cung cấp thông tin đến đại chúng, bất kỳ ai quan tâm đến doanh nghiệp đều có quyền tiếp cận. Điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã khai báo thông tin của mình.

Ở lại phần, nghĩa vụ báo cáo các số liệu thông tin từ doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể hiểu là nghĩa vụ thông tin để cơ quan quản lý nhà nước có thông tin để thực hiện quyền quản lý nhà nước nước. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước dựa trên các số liệu được doanh nghiệp báo cáo để tự mình công bố các thông tin này của doanh nghiệp thì luật hiện hành không có cơ sở rõ ràng về phương thức thực hiện, thời gian point of performance and the information range was used. Do đó mới có câu chuyện doanh nghiệp phản hồi trước hoạt động công khai thông tin của cơ quan quản lý nhà nước nói trên.

Chủ động minh bạch thông tin doanh nghiệp để tự bảo vệ mình

Từ câu chuyện trên có thể thấy rằng dù công ty khai báo thông tin của cơ quan nhà nước có phù hợp với quy định của pháp luật hay không thì phần bất lợi vẫn thuộc về doanh nghiệp. By may, công việc khai báo thông tin về doanh nghiệp của cơ quan nhà nước thường có độ trễ về thời gian so với tình hình thực tế của doanh nghiệp, các phần khác của số liệu thông tin mà cơ quan nhà nước công khai thường không được thuyết minh đầy đủ hướng dẫn đến người tiếp nhận thông tin có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau bao gồm hiểu theo hướng tiêu cực.

Như vậy, dù doanh nghiệp có muốn giữ thông tin phần nào đó cho riêng mình nhưng với cơ cong-bo-thong-tin-3sở pháp luật hiện hành liên quan đến nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp thì điều này không hề đơn giản, đôi khi có lợi bất cập hại hại. Do that, build the an system is the public information of the business is an work all the need that each doanh nghiệp nên sớm thực hiện. Với sự phát triển của internet hiện nay, công việc này không quá khó khăn, mỗi doanh nghiệp chỉ cần xây dựng một trang thông tin điện tử của riêng mình để đăng tải thông tin lên đó, bên ngoài cũng có thể tiếp nhận các yêu cầu thông tin từ những người thông tin để giúp họ hiểu hơn về tình hình doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp làm tốt công ty công bố thông tin, doanh nghiệp sẽ chủ động cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình kinh doanh của mình, đồng thời doanh nghiệp cũng kiểm tra thông tin và định hướng is a balance and ensure the work of the tuân thủ được pháp luật. Ngược lại, công việc không khai báo bạch thông tin có thể làm cho doanh nghiệp gặp trở ngại như lời nêu tình cảm, hoặc công việc để thông tin bất lợi xuất hiện trước khi chính doanh nghiệp công bố thông tin có thể làm cho doanh nghiệp kém chi phí để cải thiện cũng như thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm lấy lại hình ảnh của mình. Có thể tổng hợp lại vấn đề công khai minh bạch thông tin nên “hạ thủ vi cường”, hãy là người định hướng ban đầu bằng công việc minh bạch thông tin.

 Luật sư Lê Trọng Thêm & Luật sư Nguyễn Kim Như