tang-von-dau-tu

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ của công ty nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài, bao gồm

Căn cứ pháp lý, luật đầu tư của thủ tục tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ

Hồ sơ giấy tờ cần có khi điều chỉnh vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư;
 • Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm điều chỉnh;
 • 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sửa đổi/bổ sung Điều lệ doanh nghiệp của công ty
 • 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ của công ty, nội dung bao gồm:
 •  Nội dung giải trình về khả năng tài chính
 • Nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn
 • Nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm như: Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.)
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc nhà đầu tư là pháp nhân mới thành lập.
 • Thông tin xây dựng đề xuất dự án: số lượng người lao động Việt Nam/nước ngoài; Số điện thoại, email nhà đầu tư, Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính.
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.

Quy trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

 • Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa tách) với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty. (Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc)
 • Bước 2: Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.( Truy cập: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)
 • Bước 3: Nếu công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới thì cần cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới.
 • Bước 4: Đăng bố cáo mẫu dấu mới của công ty.
 • Bước 5: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có sự thay đổi vốn đầu tư theo vốn điều lệ);

Thời gian hoàn thành: 15 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa nơi nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Tăng vốn đầu tư vốn góp khi thực hiện dự án

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty mà làm cho thay đổi mức thuế môn bài phải đóng hằng năm thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nôp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó. Đồng thời phải nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên.

Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

tang-von-dau-tu

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số vốn tăng thêm hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính cho phần vốn góp tăng thêm;

Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư đều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trên đây là Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp quý doanh nghiệp cần tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ cho công ty/doanh nghiệp của mình. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với các Luật Sư Đầu Tư của LTT & Lawyers. Chúng tôi sẽ giúp bạn soạn thảo, tư vấn cũng như là đến các cơ quan ban ngành liên quan để đảm bảo các thủ tục giấy tờ luôn đúng với quy định pháp lý của Việt Nam.