thuc-hien-khuyen-mai

Thủ tục và quy trình xin giấy phép thực hiện khuyến mại

Các trường hợp thực hiện khuyến mại phải đăng ký khuyến mại

  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).
  • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại, đăng ký khuyến mại

  • Thương nhân các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
  • Thương nhân chỉ bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Như vậy với các chương trình khuyến mại có quy mô nhỏ hoặc hoạt động giao dịch chỉ bằng phương thức điện tử sẽ không cần phải thủ tục thông báo với Sở Công thương nữa.

Thủ tục đăng ký khuyến mại

STTTên hồ sơSố lượngNội dung cần có
1Bản Đăng ký chương trình khuyến mại theo (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP).01 bản chínhNội dung đăng ký bao gồm: – Tên thương nhân thực hiện; – Tên chương trình khuyến mại; – Địa bàn thực hiện (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện); – Hình thức khuyến mại; – Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; – Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); – Thời gian thực hiện; – Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại); – Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại; – Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại); – Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia trong chương trình.
2Bản Thể lệ chương trình khuyến mại01 bản chínhTheo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 81/2018/NĐ-CP).
3Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng01 mẫu
4Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật01 bản sao công chứng

Hồ sơ đăng ký khuyến mại

Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm các mục hồ sơ và số lượng nội dung cần chuẩn bị như sau:

– 01 Đăng ký chương trình khuyến mại theo mẫu;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

thuc-hien-khuyen-mai

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

Sở Công Thương

Đối với chương trình khuyến mại trong địa bàn một tỉnh.

Bộ Công Thương:

Đối với chương trình khuyến mại thực hiện từ 2 tỉnh trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), Sở Công thương/Bộ Công thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân;

Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.