giay-phep-an-toan-thuc-pham

Thủ tục xin giấy phép an toàn thực phẩm gồm những gì

Khái niệm: Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực (giấy chứng nhận VSATTP hoặc giấy VSATTP) là giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống để đảm bảo cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; hoặc Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

giay-phep-an-toan-thuc-pham

Bước 2: Nộp lệ phí

Chi phí cấp giấy chứng nhận lần đầu: 150.000 đồng

Ngoài ra còn cần nộp phí xét hồ sơ, phí kiểm tra thực tế địa điểm sản xuất kinh doanh khi xin được cấp phép và phí kiểm tra định kỳ sau khi đã có giấy phép: 700.000 – 3.000.000 đồng.

Bước 3: Khi hồ sơ đã hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn kiểm tra thực tế. Kết quả ghi vào biên bản kiểm tra thực tế.

Bước 4: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh, sản xuất thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trường hợp kết quả thực tế không đạt, trong biên bản phải ghi rõ thời hạn kiểm tra thực tế (tối đa 3 tháng) nếu kết quả vẫn không đạt thì đoàn lập biên bản và đề xuất đình chỉ hoạt động kinh doanh