Tiến sĩ Đoàn Xuân Trường

Tại LTTLawyers, Tiến sĩ Đoàn Xuân Trường là cố vấn cấp cao của công ty. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tiến sĩ Đoàn Xuân Trường là người am hiểu sâu sắc, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, phản biện chính sách; đào tạo, tập huấn pháp luật lao động; tư vấn pháp luật lao động cho nhiều khách hàng.

Thầy Đoàn Xuân Trường có bằng cử nhật luật tại Đại học Luật Hà Nội (2007); Thạc sĩ Luật học tại Học viện khoa học xã hội Việt Nam (2014), Tiến sĩ luật học tại Đại học Luật Hà Nội (2022). Thầy Đoàn Xuân Trường là giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội; Thành viên hội Luật gia Việt Nam, Thành viên ban tư vấn pháp lý của Câu lạc bộ nhân sự (VNHR)

Liên hệ: truonglawyer.511@gmail.com; truong.doan@lttlawyers.com

SĐT: 0986908929