tu-van-phap-ly

Tư vấn pháp lý hàng tháng là gì? Luật sư/Công ty luật sẽ làm gì khi tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý hàng tháng cho Doanh nghiệp là một phương thức cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư/Công ty Luật để giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, Khách hàng có thể liên hệ với Luật sư/Công ty Luật bất kỳ khi nào theo các phương thức thỏa thuận để đưa ra các yêu cầu tư vấn hoặc những các đề nghị phối hợp giải quyết vụ việc.

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên giúp Doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng, chính xác các vấn đề / vụ việc pháp lý gặp phải trong quá trình hoạt động.

Luật sư/Công ty Luật sẽ làm những công việc sau khi tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp:

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp ngay từ giai đoạn phát sinh đầu tư

Đồng hành tư vấn cho doanh nghiệp ngay từ giai đoạn phát sinh các nhu cầu đầu tư là trách nhiệm của các luật sư tư vấn thường xuyên. Luật sư/Công ty Luật sẽ phân tích và đưa ra giải pháp phù hợp nhất xoay quanh các vấn phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư; tiến hành đầu tư và quản trị dự án của doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp trong quản trị nội bộ

Hệ thống pháp lý quản trị nội bộ của doanh nghiệp được xây dựng từ các thỏa thuận cổ đông, điều lệ, quy chế hoạt động, thỏa thuận lao động,… Khi đó, dịch vụ luật sư tư vấn thường xuyên sẽ tư vấn các giải pháp xây dựng, và rà soát hệ thống các văn bản phục vụ cho quá trình quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp có một hệ thống các văn bản quản lý quy định cơ chế vận hành và kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp phù hợp nhất.

tu-van-phap-ly

Tư vấn việc giao kết và thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp 

Dịch vụ tư vấn thường xuyên của Luật sư/Công ty Luật sẽ  đưa ra những giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích; và phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Luật sư/Công ty Luật sẽ tiến hành xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu và các quy trình nghiệp vụ kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp. Đối với từng vụ việc và vấn đề cụ thể, Luật sư/Công ty Luật sẽ hỗ trợ tư vấn cho việc giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng và giải quyết các tranh chấp tiềm ẩn một cách hiệu quả nhất. 

Giải quyết các tranh chấp nội bộ, tranh chấp lao động và các vụ án liên quan đến doanh nghiệp

Bên cạnh việc kiểm soát các rủi ro có thể gặp phải, Luật sư/Công ty Luật còn tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp; rủi ro phát sinh trong tất cả các hoạt động từ tranh chấp hợp đồng; tranh chấp nội bộ; tranh chấp lao động và các vụ án của doanh nghiệp.

Ngoài ra, dịch vụ Luật sư/Công ty Luật thường xuyên còn hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý khác của doanh nghiệp như:

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp;

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, cung cấp bộ hợp đồng mẫu;

Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục về Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản doanh nghiệp…;

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động;

Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp;

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá, Tư vấn về thủ tục hải quan, Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước.

Tư vấn và hòa giải các tranh chấp nội bộ trong Công ty, tranh chấp với khách hàng