7 Lưu Ý Khi Cung Cấp Ứng Dụng Bán Hàng

07 LƯU Ý KHI CUNG CẤP ỨNG DỤNG BÁN HÀNG

1. Ứng dụng nào là ứng dụng bán hàng

Ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

2. Lưu ý đối với hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng thông qua ứng dụng

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng bán hàng, chủ sở hữu ứng dụng cần rà soát xem hàng hóa được bán hay dịch vụ được cung ứng có thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện hay không.

Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kinh doanh có điều kiện, trước khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên ứng dụng, chủ sở hữu ứng dụng cần lưu ý đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ này; đồng thời công bố trên ứng dụng số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.)

3. Thông báo ứng dụng bán hàng

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương.

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

4. Trách nhiệm cung cấp thông tin trên ứng dụng bán hàng

Các thông tin sau phải được cung cấp đầy đủ trên ứng dụng bán hàng:

  • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
  • Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

5. Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử trên ứng dụng di động

Chủ sở hữu ứng dụng bán hàng có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng; thông báo cho người tiêu dùng về việc ứng dụng của mình sẽ thu thập những thông tin gì trên thiết bị di động khi được cài đặt và sử dụng; đồng thời không được phép mặc định buộc người tiêu dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng của mình.

6. Ứng dụng bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến

Nếu ứng dụng bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến, chủ sở hữu ứng dụng cần tuân thủ các quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến qua ứng dụng di động. Trong đó, cần lưu ý:

  • Thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng;
  • Ứng dụng phải cung cấp cho khách hàng thông tin về các điều khoản của hợp đồng;
  • Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng;
  • Ứng dụng phải có cơ chế (i) cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng; (ii) cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.

7. Một số lưu ý khác

Trong trường hợp ứng dụng cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến, thực hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mại, chủ sở hữu cũng cần lưu ý tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến Dịch vụ bán hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự

– E-mail: info@lttlawyers.com

– Phone: (+84) 906 122 830

– Website: www.lttlawyers.com

– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.