Nhiều Chính Sách Ưu Đãi, Hỗ Trợ Cho Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ Trong Nghị Định Mới

Chính Sách Ưu Đãi của nghị định mới:

Nghị Định Mới Về Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ Được Ban Hành Với Nhiều Chính Sách Ưu Đãi, Hỗ Trợ

nghi-dinh-13-2019 Mới đây, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Nổi bật trong quy định là các ưu đãi, hỗ trợ đáng kể đối với các startup công nghệ.

Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ này chính là các Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Đồng thời, Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và có hiệu lực trên toàn quốc.

Với tên gọi chính thống là những doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các start up công nghệ này sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Cụ thể những doanh nghiệp này được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Ngoài ra, một chính sách ưu đãi hỗ trợ đáng chú ý khác chính là miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các doanh nghiệp trong quy định trên.

Nghị định này còn đề ra chính sách Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và còn được hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ theo quy định.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến quy định về doanh nghiệp khoa học công nghệ xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự

– E-mail: info@lttlawyers.com

– Phone: (+84) 906 122 830

– Website: www.lttlawyers.com

– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.