Dấu hiệu nhận biết chấm dứt hợp đồng lao động sai luật

Dấu hiệu của chấm dứt hợp đồng lao động sai luật Điều 125; Luật lao động 2019. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây: 1. Người lao động có hành vi … Đọc tiếp Dấu hiệu nhận biết chấm dứt hợp đồng lao động sai luật