ho-so-bao-ho

Trình Tự Thủ Tục Nộp Hồ Sơ Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Hồ sơ bảo hộ Quyền tác giả có thể được hiểu chính là quyền được pháp luật công nhận một cá nhân, một tập thể hay một tổ chức tạo ra một sản phẩm như: một tác phẩm văn học, một phần mềm, một nghiên cứu khoa học,… Các sản phẩm được tạo ra đó chính là kết quả mà tác giả đó tạo ra bằng trí óc của họ chứ không phải sao chép từ các nguồn đã có.

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Các văn bản cần chuẩn bị bao gồm:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả; (mẫu tờ khai được Bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định);

02 bản sao tác phẩm;

Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác nộp);

Văn bản đồng ý của đồng tác giả (trường hợp có đồng tác giả);

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả thuộc sở hữu chung);

Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ;

Bước 2. Thực hiện công chứng, chứng thực

Các văn bản trong hồ sơ nếu là bản sao phải thực hiện công chứng, chứng thực đúng với bản gốc trước khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền;

Các văn bản trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng việt và công chứng, chứng thực.

Bước 3. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;

Nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

Có thể bạn quan tâm:

Bước 4. Nộp lệ phí

Mức thu phí là 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận;

Nộp đến Cục bản quyền tác giả cùng lúc với nộp hồ sơ đăng ký;

Bước 5. Nhận hồ sơ, trả kết quả

Sau 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền tác giả sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không chấp nhận cấp giấy chứng nhận thì Cục gửi thông báo cho người nộp đơn.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.

ho-so-bao-ho

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả sẽ được bảo hộ vô thời hạn đối với quyền nhân thân bao gồm các quyền:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên trên tác phẩm;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

(Khoản 1 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và 2019)

Quyền tác giả đối với quyền tài sản và quyền nhân thân được quy đinh tại khoản 3 Điều 19 được bảo hộ theo quy định của điểm khoản 2 Điều 27 như sau:

+ 75 năm đối với tác phẩm là tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; (điểm a khoản 2 Điều 27);

+ 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình (điểm a, khoản 2 Điều 27);

+ Đối với tác phẩm khuyết danh, khi thông tin về tác giả xuất hiện, thì thời gian bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và thêm 50 năm kể từ khi tác giả mất; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. (điểm b khoản 2 Điều 27);

+ Thời hạn bảo hộ được quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 27 sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31/12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả (điểm c khoản 2 Điều 27).

Trên đây là Trình Tự Thủ Tục Nộp Hồ Sơ Bảo Hộ Quyền Tác Giả, nếu quý khách hàng đang gặp vấn đề về bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm của mình, vui lòng liên hệ LTT & Lawyers, các luật sư Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn ngay khi tiếp nhận yêu cầu.