quyen-tac-gia

Lý do nên đăng ký bảo vệ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với một tác phẩm văn học, khoa học, phần mềm,… do chính tác giả sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các tác phẩm đó phải là sản phẩm trí óc do chính tác giả tạo ra và hoàn toàn không sao chép từ nguồn […]
Continue Reading
ho-so-bao-ho

Trình Tự Thủ Tục Nộp Hồ Sơ Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Hồ sơ bảo hộ Quyền tác giả có thể được hiểu chính là quyền được pháp luật công nhận một cá nhân, một tập thể hay một tổ chức tạo ra một sản phẩm như: một tác phẩm văn học, một phần mềm, một nghiên cứu khoa học,… Các sản phẩm được tạo ra đó […]
Continue Reading
dang-ky-bao-ho

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gồm 5 bước dưới đây: Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà […]
Continue Reading
bao-ho-ban-quyen

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả là bao lâu

Về vấn đề thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả thì không phải tác giả sẽ có quyền đối với tác phẩm của mình vô thời hạn, các độc quyền mà pháp luật đảm bảo cho chủ sở hữu sẽ chỉ trong một khoảng thời gian xác định ngoại trừ quyền nhân thân.  Quyền […]
Continue Reading
bao-ho-nhan-hieu

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao lâu?

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định cụ thể như sau: Bước 1: Thẩm định về hình thức – Mục đích: Kiểm tra hình thức và cách thức trình bày của các tài liệu có trong đơn; kiểm tra tính pháp lý về chủ thể nộp đơn, về hồ sơ hưởng quyền ưu […]
Continue Reading
bao-ho-quyen-tac-gia

Quyền tác giả là gì? 5 cách bảo hộ quyền tác giả

Khái Niệm Quyền Tác Giả Quyền tác giả có thể được hiểu chính là quyền được pháp luật công nhận một cá nhân, một tập thể hay một tổ chức tạo ra một sản phẩm như: một tác phẩm văn học, một phần mềm, một nghiên cứu khoa học,… Các sản phẩm được tạo ra […]
Continue Reading
dang-ky-quyen-tac-gia

Không đi đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ?

Bảo hộ đăng ký quyền tác giả: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2019 quy định như sau: “Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 1.Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một […]
Continue Reading
hieu-luc-cua-nda

Giá trị hiệu lực của NDA (Non-disclose agreement) và NCA (Non-competition agreement) theo luật Việt Nam

Giá trị hiệu lực của NDA: Thỏa thuận bảo mật sau đây gọi tắt là NDA (Non-disclosure Agreement) và thỏa thuận không cạnh tranh sau đây gọi tắt là NCA (Non-compete Agreement), là văn bản có giá trị ràng buộc, nội dung bao gồm một số cam kết giữa người lao động (NLĐ) và người […]
Continue Reading
tranh-chap-dan-su

Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin Và Không Cạnh Tranh

Trong thời đại Cách mạng CN 4.0, phương thức bảo mật thông tin công ty hiện đang được rất nhiều người quan tâm. May mắn thay vì hiện đã có nhiều công cụ bảo mật thông tin doanh nghiệp về mặt pháp lý, đó chính là Thỏa thuận bảo mật thông tin và Không cạnh […]
Continue Reading