dang-ky-quyen-tac-gia

Không đi đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ?

Bảo hộ đăng ký quyền tác giả: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2019 quy định như sau:

“Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1.Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Vì vậy, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm và mặc dù chưa tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền, tác giả vẫn sẽ phát sinh từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đăng ký thì hoặc chủ sở hữu tác phẩm được cấp Giấy chứng nhận. Đây là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo; giúp cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm của mình: như sao chép, lạm dụng tác phẩm khi không được sự đồng ý của họ.

dang-ky-quyen-tac-gia

Trong thực tế việc chứng minh quyền sở hữu tác phẩm khi chưa được đăng ký bảo hộ là rất khó khăn. Vì vậy, thông qua việc đăng ký bản quyền, bạn sẽ được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đây chính là tài liệu quan trọng nhất để chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền được coi là tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên xin vui lòng liên hệ ngay với các luật sư sở hữu trí tuệ của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.