tranh-chap-lao-dong

Các Hình Thức Tranh Chấp Lao Động Phổ Biến Hiện Nay

Trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động, khó có thể tránh khỏi các xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp trong mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Nhằm điều chỉnh vấn đề này, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên trong tranh chấp, Bộ luật Lao động năm 2019 có đặt ra các quy định pháp luật về xác định và cách thức giải quyết.

Định nghĩa tranh chấp lao động

Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Hình thức tranh chấp: Tranh chấp cá nhân

Là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

tranh-chap-lao-dong

Hình thức: Tranh chấp tập thể

Là tranh chấp về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động. Trong đó:

Quyền của tập thể:

Là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
  • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Tranh chấp tập thể về lợi ích:

  • Phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
  • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc giải quyết

Điều 180 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về các nguyên tắc giải quyết như sau:

  • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết.
  • Coi trọng giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
  • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
  • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết.
  • Việc giải quyết do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Trên đây là các hình thức tranh chấp lao động phổ biến hiện nay. Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp của Bạn cần tư vấn pháp luật lao động, vui long liên hệ với LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn trong thời gian sớm nhất.