info@lttlawyers.com
(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Dịch Vụ

Legal Monthly Services

Tư Vấn Pháp Lý Hàng Tháng

Hiện nay, nhu cầu Tư vấn pháp luật thường xuyên là một nhu cầu thiết yếu, càng đa dạng trong...
Read More
Labour - Employment

Lao Động – Việc Làm

Như một yêu cầu của thị trường dịch vụ pháp lý về lao động. Luật sư Lao động của chúng...
Read More

Thu Hồi Nợ

Thu hồi nợ cho cá nhân và thu hồi nợ cho công ty là một trong những nghiệp vụ chuyên...
Read More
Governance - Compliance

Quản Trị Doanh Nghiệp và Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị tuân thủ doanh nghiệp (legal compliance) là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ...
Read More
Enterprise - Investment

Doanh Nghiệp và Đầu Tư

Ngày nay, thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ sôi động và phổ biến nhất trên thị trường dịch...
Read More

Mua Bán và Sáp Nhập

Xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam là cạnh tranh theo cơ chế thị trường vì vậy...
Read More
Telecomunication - Internet

Viễn Thông – Internet

Viễn thông và internet là một lĩnh vực khá là rộng lớn mang đến cho người dùng dịch vụ viễn thông...
Read More
intelllectual-property

Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hài lòng trong hoạt động liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền...
Read More

Giao Dịch Dân Sự

Nhu cầu cần có luật sư tham gia vào các giao dịch dân sự cá nhân ngày càng tăng cao...
Read More
legal-training

Huấn Luyện Pháp Luật

Huấn luyện pháp luật là hoạt động đào tạo và củng cố kiến thức pháp lý cho đội nhóm, phòng,...
Read More

Giải Quyết Tranh Chấp

Chúng tôi quan niệm rằng, tranh tụng chỉ là giải pháp cuối cùng khi mọi nỗ lực nhằm giải quyết...
Read More