luat-su-noi-bo

10 Công Việc Luật Sư Nội Bộ Nên Làm

Công Việc Luật Sư Nội Bộ Nên Làm: Những năm gần đây nghề luật sư nội bộ đã phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp đã chủ động thành lập bộ phận pháp chế hoặc tuyển luật sư để thực hiện các công việc pháp lý. Xu hướng này cũng kéo theo sự dịch chuyển […]
Continue Reading

Dịch Vụ Luật Sư Tư Vấn Nội Bộ Doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn nội bộ đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tài chính của doanh nghiệp như tiền lương, chi phí mua sắm dung cụ làm việc, chi phí thuê chỗ ngồi làm việc, chi phí đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và các phúc lợi khác cho người làm […]
Continue Reading