• All
  • Bài Viết
  • Công Bố và Lưu Hành Sản Phẩm
  • Sở Hữu Trí Tuệ

Trình Tự Thủ Tục Nộp Hồ Sơ Bảo Hộ Quyền Tác Giả

Hồ sơ bảo hộ Quyền tác giả có thể được hiểu chính là quyền được pháp luật công nhận một cá nhân, một tập thể hay một tổ chức tạo ra một sản phẩm như: một tác phẩm văn học, một phần mềm, một nghiên cứu khoa học,… Các sản phẩm được tạo ra đó […]

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gồm 5 bước dưới đây: Table of Contents Bước 1: Tiếp nhận đơnBước 2: Thẩm định hình thức đơn.Bước 3: Công bố đơnBước 4: Thẩm định nội dung đơnBước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có […]

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả là bao lâu

Về vấn đề thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả thì không phải tác giả sẽ có quyền đối với tác phẩm của mình vô thời hạn, các độc quyền mà pháp luật đảm bảo cho chủ sở hữu sẽ chỉ trong một khoảng thời gian xác định ngoại trừ quyền nhân thân.  Quyền […]

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao lâu?

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định cụ thể như sau: Table of Contents Bước 1: Thẩm định về hình thứcBước 2: Công bố đơn hợp lệBước 3: Thẩm định về nội dung Bước 1: Thẩm định về hình thức – Mục đích: Kiểm tra hình thức và cách thức trình bày của các tài […]

Tác giả cần làm gì khi bị người khác vi phạm bản quyền?

Vi phạm bản quyền: Tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định các hành vi sau đây được xác định là hành vi phạm quyền tác giả: 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. 2. Mạo danh tác giả. 3. Công bố, phân phối tác […]

Sử dụng tên và hình ảnh của dự án khác để bán bất động sản của mình có vi phạm?

Sử dụng tên và hình ảnh của dự án khác để bán bất động sản của mình Điều 32, Bộ luật dân sự 2015 có quy định Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được […]

Quyền tác giả là gì? 5 cách bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, năm 2022 quy định quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Table of Contents Khái Niệm […]

Quay phim có sử dụng tranh photo/ tranh in của người khác có vị phạm?

Quay phim có sử dụng tranh photo/ tranh in của người khác có vị phạm? Tranh vẽ là loại hình tác phẩm được pháp luật công nhận và bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, […]

Logo của doanh nghiệp có thể được bảo hộ dưới hình thức nào?

Logo của doanh nghiệp là biểu tượng thương hiệu hoặc nhãn hiệu, dưới dạng ký hiệu, hình ảnh hoặc chữ… ban đầu được thiết kế dưới dạng các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Là dấu hiệu giúp nhận diện giữa nhiều doanh nghiệp khác với nhau và giữa nhiều loại hàng hóa, dịch vụ […]

Không đi đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ?

Bảo hộ đăng ký quyền tác giả: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ 2019 quy định như sau: “Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 1.Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một […]

Hát bài hát của nhạc sĩ có phải xin phép không?

Hát bài hát của nhạc sĩ có phải xin phép không? Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ thì “tác phẩm âm nhạc” là một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Và bài hát là một trong những tác phẩm […]

Dịch sách nước ngoài có được bảo hộ bản dịch không?

Dịch sách nước ngoài, Tác phẩm dịch được coi là tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc. Theo đó, tác phẩm dịch là tác phẩm phái sinh được thể hiện bởi ngôn ngữ khác biệt với ngôn ngữ mà tác phẩm gốc thể hiện, sự sáng tạo của tác phẩm phái sinh được thông […]

Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở […]

Kinh doanh, sản xuất thực phẩm cần thực hiện các thủ tục nào?

Khoản 14 Điều 2, Luật ATTP quy định: “Sản xuất thực phẩm” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm”. Table of Contents I. NHỮNG GIẤY TỜ BẮT BUỘC […]

Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ là gì? Mẫu thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ phổ biến

Thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Căn cứ quy định tại Điều 13 […]

Quy trình sa thải nhân viên đúng quy định

Quy trình sa thải nhân viên đúng quy định Table of Contents Bước 1: Xác định lỗi của nhân viênBước 2: Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luậtBước 3: Thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm cho nhân viênLưu ý khi sa thải nhân viênĐánh giá nhân viên với thái độ khách quanChú […]

Mẫu thỏa ước lao động tập thể?

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Có 03 loại thỏa ước lao động […]

Mẫu hợp đồng trách nhiệm vật chất

Khái niệm: Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm pháp lí của người lao động phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do đã gây thiệt hại trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động. Mẫu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

Mẫu hợp đồng đào tạo lao động phổ biến?

Hợp đồng đào tạo là gì? Hợp đồng đào tạo là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong trường hợp người lao động được đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có thể theo hình thức đào tạo trong nước hoặc được đào tạo […]

Mẫu đơn xin thôi việc

Sau đây là các mẫu đơn xin thôi việc: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-ĐƠN XIN THÔI VIỆC Kính gửi:  – Phòng Đào tạo và Giáo dục …….– BGH Trường ……………….. Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………….Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………….Công việc hiện làm: ……………………………………………………………………………………….Đơn vị […]

Mẫu điều chuyển công tác phổ biến

Sau đây là mẫu điều chuyển công tác: CÔNG TY ………………………..……………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————- Số: …………/……./QĐ- …………….., ngày ….. tháng ….. năm …… QUYẾT ĐỊNHV/v: Điều chuyển công tác cho ông CÔNG TY – Căn cứ vào Luật doanh nghiệp; – Căn cứ […]

Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động gồm những gì?

Theo quy định pháp luật thì người sử dụng lao động có thẩm quyền xử lý kỷ luật người lao động theo đúng trình tự, thủ tục như sau: Table of Contents 1. Thủ tục:2. Trình tự:3.Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 1. Thủ tục: a) Hồ sơ bao gồm: +) Bản tường trình […]

Hồ sơ đăng ký thành lập công đoàn cơ sở gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở đang được thực hiện theo hướng dẫn 03/HD-TLD, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại Quyết định số 174/QD-TLD Thành phần hồ sơ phải lập để nộp về công đoàn cấp trên để đề nghị, xem xét công nhận đoàn viên, công đoàn […]

Giá trị hiệu lực của NDA (Non-disclose agreement) và NCA (Non-competition agreement) theo luật Việt Nam?

Giá trị hiệu lực của NDA: Thỏa thuận bảo mật sau đây gọi tắt là NDA (Non-disclosure Agreement) và thỏa thuận không cạnh tranh sau đây gọi tắt là NCA (Non-compete Agreement), là văn bản có giá trị ràng buộc, nội dung bao gồm một số cam kết giữa người lao động (NLĐ) và người […]

Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp là gì? Điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở?

Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp Công đoàn là gì? Công đoàn Việt Nam là một tổ chức giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị – xã hội  và đặc biệt là đối với người lao động. Căn cứ Điều 10 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa […]

Có được ký hợp đồng khoán việc thay cho hợp đồng lao động?

Khái niệm: Hợp đồng khoán việc (hay hợp đồng giao khoán công việc) được hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc, theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc […]

Có được ký hợp đồng dịch vụ thay cho hợp đồng lao động?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp để tránh các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động cũng như tránh việc phải chịu các trách nhiệm pháp lý do pháp luật lao động quy định, đã đề xuất với người lao động tiến hành […]

Có được ký hợp đồng cộng tác viên thay cho hợp đồng lao động

Khái niệm: Hợp đồng cộng tác viên là gì? Hiện hành, chưa có quy định cụ thể khái niệm hợp đồng cộng tác viên. Tuy nhiên, có thể xem hợp đồng cộng tác viên là một dạng của hợp đồng dịch vụ. Cụ thể, theo Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015 quy định: Hợp đồng […]

Có được chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ không?

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ Đối với nữ lao động đang mang thai, nghỉ thai sản, Điều 137 Bộ Luật Lao động năm 2019 về Bảo vệ thai sản có quy định như sau: Điều 137. Bảo vệ thai sản 1. Người […]

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động phổ biến?

Hình thức xử lý kỷ luật lao động là các cách thức áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đó mà người sử dụng lao động có thể ra quyết định sa thải, khiển trách,…… Những quy định về việc tuân theo […]

Bộ hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm những gì?

đăng ký nội quy lao động gồm những gì? Nội quy lao động bao gồm những nội dung nào? Theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật […]

Tại sao nên chọn luật sư làm người huấn luyện pháp luật?

Luật sư làm người huấn luyện pháp luật? Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội. Khi hành nghề, luật sư thực hiện chức năng tư vấn trên tất cả các […]

Làm thế nào đánh giá một đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo pháp lý tốt?

Dịch vụ pháp lý (DVPL), hiểu một cách đơn giản là hoạt động cung cấp những dịch vụ pháp luật nhằm cung cấp các giải pháp để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan và nảy sinh từ các hoạt động thực tiễn của mỗi cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp… Dịch vụ […]

Hình thức đào tạo pháp lý hằng năm?

Khái niệm: Đào tạo pháp lý cho doanh nghiệp là hoạt động đào tạo các kiến thức pháp lý và cách vận dụng quy định pháp luật vào hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ đó, cả chủ doanh nghiệp và người lao động đều chủ động nắm bắt được những kiến thức pháp luật cơ bản […]

6 Bước và 4 Cách Xử Lý Khủng Hoảng Truyền Thông

Khủng hoảng truyền thông là các tình huống khẩn cấp hoặc các tình thế đe doạ vượt qua tầm kiểm soát của chủ thể. Sự việc này ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó. Nó được xem là một sự kiện tràn lan thông […]

3 Cách Thu Hồi Nợ Doanh Nghiệp và Cách Xử Lý Kiện Đòi Nợ

Công nợ là quá trình ghi nhận và theo dõi các khoản phải thu khách hàng khi doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm hay hàng hóa dịch vụ, hoặc có thể là các khoản phải trả khách hàng phát sinh khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa dịch vụ […]

Đào tạo pháp lý về lao động?

Vì sao nên đào tạo pháp lý về lao động? Lao động là một nguồn lực vô cùng quan trọng cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia. Nguồn lao động là yếu tố đặc biệt cho sự phát triển kinh doanh, tư duy sáng tạo trong lao động và sản xuất, qua […]

Đào tạo pháp lý về hợp đồng?

Vì sao nên Đào tạo pháp lý về hợp đồng? Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015) Một số loại hợp đồng thông dụng: + Hợp đồng mua bán tài sản + […]

Thủ tục xác nhận tài sản trước hôn nhân?

Tài sản trước hôn nhân: Theo quy định của Điều 43 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì tài sản riêng của vợ chồng bao gồm : Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;           Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; Tài […]

Thủ tục thay đổi họ tên trong giấy khai sinh?

Thay đổi họ tên trong giấy khai sinh Table of Contents Điều kiện được thay đổi họĐiều kiện được thay đổi tênĐiều kiện thay đổiThủ tục Điều kiện được thay đổi họ Điều 27 Bộ luật Dân sự ghi nhận 08 trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền […]

Tóm tắt Án lệ số 52/2021/AL

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất Vị trí nội dung án lệ: Đoạn 23, 24, 25 và 26 phần “Nhận định của Tòa án”. Table of Contents Khái quát nội dung án lệ:Quy định của pháp luật […]

Tóm tắt Án lệ số 51

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư Nguồn án lệ: Bản án số 82/2020/DS-PT ngày 06 + 23/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về vụ án “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng dịch vụ vô hiệu, […]

Tóm tắt Án lệ số 50

Án lệ số 50/2021/AL về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 481/2012/DS-GĐT ngày 25-9-2012 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án […]

Tóm tắt Án lệ số 49

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 06/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất […]

Tóm tắt Án lệ số 48

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính” Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 03/2020/HS-GĐT ngày 22/4/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với […]

Tóm tắt Án lệ số 47

Án lệ số 47 /2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 15/2020/HS-GĐT ngày 07/8/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về […]

Tóm tắt Án lệ số 46

Án lệ số 46 /2021/AL về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em” Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 12/2020/HS-GĐT ngày 07/8/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án […]

Tóm tắt Án lệ số 45

Án lệ số 45 /2021/AL về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” Nguồn án lệ: Bản án hình sự phúc thẩm số 395/2021/HS-PT ngày 24/9/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án hình sự “Giết người” đối với các bị […]

Tóm tắt Án lệ số 44/2021/AL

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 10/2021/KDTM-GĐT ngày 14/9/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tư vấn thiết kế” […]

Sửa đổi trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Chất lượng thức ăn chăn nuôi: Nghị định 46/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi, trong đó có điều khoản sửa đổi, bổ sung trình tự, […]